web programiranje

1 - 2 firme od 2
Nikole Kujunđića 6.
Tel: 
024/53-37-37
Fax: 
024/532-890
Brendovi: 

Šta je cilj NovaMedia d.o.o.?


Cilj je da firmama u Srbiji prestavja mogućnosti interneta i pomogne u njegovom korišćenju, i u pronalaženju klijenata. Doprinosi saradnicima povećanje kruga poznastva, samim tim bi se povećao i broj njihovih klijenata i profit.

Adolfa Singera 12.
Tel: 
024/600-100
Fax: 
024/551-900
Brendovi: 

Nordnet se bavi pružanjem

  • Internet usluga
  • web dizajna
  • web programiranja
  • web hostinga
  • računarskim mrežama
  • obrazovanjem
  • softverom

Dizajn